@Mail.ru

V.

 1.  () 1 ߻
  , 26, . ,
 2.  -
  , , , 3 . ,
 3.  ?
  , 46 .

 4. , 8, .

 5. , , , 20 , . ,

 6. , 4, . ,

 7. , 4, . ,

 8. , 1,.. ,

 9. , . ,

 10. , 4, .

 11. , 1 ..

 12. ,

 13. , 2, .